dat hang banner top

Từ Hiểu Đông đối đầu với lực sỹ Thiết Sa Chưởng - một chưởng vỡ nát viên gạch Nổi bật

Từ Hiểu Đông đối đầu với lực sỹ Thiết Sa Chưởng - một chưởng vỡ nát viên gạch. Liệu xương cốt họ Từ có đủ cứng không?
Xem ngay: https://www.youtube.com/watch?v=ocowe3-pkEQ


==============================================
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png?_nc_eui2=AeEXi9hKCN-dyGksJHB6H6RuwJe87mK3pPLsXB5OomrJSrGkNvs8w7-TZdYSNwOGcYrBa_xumJUc4MGCRLQoSRpIfkTbn1bt3JcwNRN9xkkYig");">✅ #XLuanVan.com: nhận hướng dẫn, hỗ trợ cho sinh viên, học viên về kiến thức để thực hiện các đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, báo cáo tốt nghiệp, bài tập lớn liên quan đến Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật, Kinh tế trên toàn quốc!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png?_nc_eui2=AeEXi9hKCN-dyGksJHB6H6RuwJe87mK3pPLsXB5OomrJSrGkNvs8w7-TZdYSNwOGcYrBa_xumJUc4MGCRLQoSRpIfkTbn1bt3JcwNRN9xkkYig");">✅ Đăng ký (Subscribe) tại http://bit.ly/XLuanVan để xem video demo đồ án mới nhất nhé!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png?_nc_eui2=AeEXi9hKCN-dyGksJHB6H6RuwJe87mK3pPLsXB5OomrJSrGkNvs8w7-TZdYSNwOGcYrBa_xumJUc4MGCRLQoSRpIfkTbn1bt3JcwNRN9xkkYig");">✅ Nếu bạn thấy hay hãy Like và Share cho mọi người cùng biết. Đừng quên comment cho chúng tôi những thắc mắc của bạn về video này!
==============================================
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️XLuanVan.com: ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t22/1/16/260e.png?_nc_eui2=AeE9aaAv-H46xG4PhNfR_s7BM-XKADw3XtfTOvkO-FY2JvISZeU9ohqnZTeWjBZJXK9weX4a4IC5T0Egr61JNAJtLFyCQMpSnnJqWYeMIklgVg");">☎️Phone/Zalo: 0962284342 (Mr Minh)
➤️Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t61/1/16/270c.png?_nc_eui2=AeG0LkssstBESuAFojxOIMPSCRyGS2MIurcUkT98lAybk-VU6nT1QYeVSbcsBUQ28WMNozsrszujbAGoFPELaQiB5xwnhs0IIS-f87WAiO1SWg");">✌️Facebook: https://facebook.com/xluanvan
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t5d/1/16/26a1.png?_nc_eui2=AeFJn2PNUwt94OO2HDPbrTWsAVRGSh0-Gye316QpPpDAb7TtTVghim7uc6VpErgMGPRDko9Tsz-Mw4J9TJ0fFiGFmwNslBs2ySctXCB0ZbzR-g");">⚡️Website: http://xluanvan.comhttp://lamthuedoan.com
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t40/1/16/25b6.png?_nc_eui2=AeHd4UlMq8QgAljmtUkdmGozaPWPgzANAgdeTo5Uc9V9Eq8M4KWrWg4b9dPZTjt8zaLds5uqTi0G32kfLc12iiUu-feQUfB2-fwyrYaqyh_4Qw");">▶️Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6rSgjMq4c6xEJibnseQRHw
=======================
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Các đồ án #XLuanVan làm sẽ đảm bảo:
– Đúng tiến độ.
– Sản phẩm, code hoàn chỉnh.
– Báo cáo Word và PowerPoint (nếu yêu cầu).
– Video hướng dẫn cấu hình, vận hành từ A-Z.
– Bảo hành, sửa lỗi miễn phí.
– Chi phí phù hợp nhất.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Lập trình
– Ứng dụng: C#, Java, VB.NET, C++...
– CSDL: SQL Server, MySQL, Access, Oracle...
– Thiết kế Web: ASP.NET, PHP, Joomla, Wordpress...
– Lập trình mạng: C#, Java, Python...
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Quản trị mạng máy tính
– Router và Switch: IP, Route, VLAN, VTP, ACL, DHCP, NAT, WAN, Wireless...
– Giao thức định tuyến: RIP, EIGRP, OSPF, BGP...
– Thiết kế mạng cơ quan, doanh nghiệp...
– Bảo mật: Tường lửa, tấn công mạng, website...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Quản trị máy chủ Windows Server, Linux
– Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016...
– Domain Controller, DHCP, DNS, VPN, SNMP, FTP, File Server...
– Red Hat Linux, CentOS, Ubuntu, Fedora...
– Mail: Exchange, Mdeamon...
– Firewall: ISA 2006, TMG 2010, ClearOS, IPCop...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Ảo hóa, điện toán đám mây
– Ảo hóa: VMware Workstation, Virtual Box...
– Ảo hóa máy chủ: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere...
– Điện toán đám mây: Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Cloud...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Điện tử viễn thông
– Mạng thông tin di động 3G, 4G, 5G...
– Xử lý ảnh, tín hiệu số...
– Mô phỏng Matlab...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png?_nc_eui2=AeEVkIkiqiXuHpBvJuhLSciYADbMpIHazDwJ35ZM6NCEBQWCjIsbjphinxe5eeYcEWw6qgFo0FnJjCuAaqaUiSYMdcRRitT8edWw50pJfB64AQ");">❤️Đồ án Kinh tế
– Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Thương mại Điện tử
=======================
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t50/1/16/2757.png?_nc_eui2=AeG1R8VNrWaM2rb4p5YGBht_jr3anZKtsCLpxzJAvCMpZOuxm17kBpuE9hplPCnQapZW_oI3aRssTI8k-xA0lA0vjZ71yt-UxsNkyEd46BeT5w");">❗https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t50/1/16/2757.png?_nc_eui2=AeG1R8VNrWaM2rb4p5YGBht_jr3anZKtsCLpxzJAvCMpZOuxm17kBpuE9hplPCnQapZW_oI3aRssTI8k-xA0lA0vjZ71yt-UxsNkyEd46BeT5w");">❗https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t50/1/16/2757.png?_nc_eui2=AeG1R8VNrWaM2rb4p5YGBht_jr3anZKtsCLpxzJAvCMpZOuxm17kBpuE9hplPCnQapZW_oI3aRssTI8k-xA0lA0vjZ71yt-UxsNkyEd46BeT5w");">❗ Các video này thuộc quyền sở hữu của #XLuanVan.com. Mọi hành động đăng tải lại (reup) mà không được phép đều bị coi là vi phạm!

Đọc 181 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 01 Tháng 8 2019 13:47
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top