dat hang banner top

Xây dựng hệ thống WebServer có khả năng cân bằng tải, chịu lỗi và sẵn sàng cao [Mã 70] Nổi bật

 Hệ thống WebServer có khả năng chịu lỗi (Fail Over), có tính sẵn sàng cao (High Availability), có khả năng phân tải (Load Banlancing)
Chịu lỗi có nghĩa là khi có lỗi xảy ra ở 1 máy Web thì toàn bộ hệ thống vẫn đảm bảo phục vụ được khách truy nhập

Tính sẵn sàng cao: 1 WebServer sẽ là máy chính (Active), 1 WebServer sẽ là máy dự phòng (Standby). Bình thường lưu lượng sẽ chuyển qua Active. Khi Active chết thì Standby tự động chuyển thành Active, phục vụ lưu lượng truy cập
Tính cân bằng tải: Lưu lượng truy nhập sẽ được phân bố đều cho các web server.
Vậy kết hợp HA và LB thì mọi toàn bộ Web Server đều Active cả, khi 1 máy WebServer chết thì các máy còn lại vẫn đảm nhiệm phục vụ lưu lượng truy cập. Lúc này các Web Server được tạo thành 1 nhóm gọi là Cluster, sử dụng chung 1 IP. IP chung này là IP mà các khách truy nhập sẽ sử dụng

DEMO

 • Mô tả sơ đồ mô phỏng

WebThumbnail

Sử dụng 1 laptop thật duy nhất, cài đặt phần mềm Vmware Workstation để xây dựng toàn bộ hệ thống trên các máy ảo

 • Laptop thật: Client
  • Làm nhiệm vụ duyệt web, kiểm thử HA và LB. Có 1 card mạng ảo Vmnet 1, IP: 123.6.96.100/10
 • Máy ảo 1: Domain Controller và SQL Database
  • IP: 192.168.1.3/24. Kết nối vào mạng ảo Vmnet 2
  • Cài đặt Windows Server 2012, cài đặt role Active Directory Domain Service, làm nhiệm vụ là Domain Controller.
  • Tên miền toàn bộ là thipham.com.
  • Máy này cũng cài SQL Server Express để làm CSDL dùng chung cho Web Server. CSDL chỉ mang tính ví dụ, là 1 bảng có 2 trường mã sinh viên và tên sinh viên
 • Máy ảo 2: Web Server 1
  • Máy có 2 card mạng.
   • Card mạng nội bộ: IP: 192.168.1.1/24, kết nối vào mạng ảo Vmnet2.
   • Card mạng cân bằng tải: IP: 123.6.96.1/24, kết nối vào mạng ảo Vmnet1
  • Cài đt Windows Server 2012, cài đặt role Internet Information Services, làm nhiệm vụ là WebServer.
  • Có 1 Website kết nối CSDL SQL Server, hiển thị và tìm kiếm danh sách sinh viên đơn giản. Ngoài ra còn liệt kê danh sách các file ảnh tại thư mục Images của Website, cho phép upload ảnh lên và tải ảnh về
 • Máy ảo 3: Web Server 2
  • Máy có 2 card mạng.
   • Card mạng nội bộ: IP: 192.168.1.2/24, kết nối vào mạng ảo Vmnet2.
   • Card mạng cân bằng tải: IP: 123.6.96.2/24, kết nối vào mạng ảo Vmnet1
  • Cài đt Windows Server 2012, cài đặt role Internet Information Services, làm nhiệm vụ là WebServer.
  • Có 1 Website kết nối CSDL SQL Server, hiển thị và tìm kiếm danh sách sinh viên đơn giản. Ngoài ra còn liệt kê danh sách các file ảnh tại thư mục Images của Website, cho phép upload ảnh lên và tải ảnh về

 • Cách thức hoạt động của hệ thống
 • Web1 và Web2 được cấu hình tính năng Network Load Banlancing, tạo thành 1 Cluster có IP chung là 123.6.96.10. Điu này giúp lưu lưng được phân bố đều. Khi 1 máy chết thì máy kia vẫn tiếp tục phục vụ, người sử dụng không biết được hệ thống xảy ra lỗi
 • Tuy CSDL đưc dùng chung nhưng tại 1 thời điểm các hoạt đng như upload ảnh, video lên webserver thì ảnh và video sẽ đưc lưu ti 1 thư mc trên webserver đó. Tc là khi người dùng upload ảnh lên 123.6.96.10, ảnh sẽ đưc lưu vào 1 trong 2 web server (giả sử là web 1). Vậy khi Web 1 chết, Web 2 đng ra đảm nhiệm, người dùng sẽ không thấy ảnh đã up do web 2 không đưc lưu nh trong máy. Do đó còn phải làm thêm bưc dưi đây
 • Web1 và Web2 được cấu hình đồng bộ thư mục theo thời gian thực để mọi hoạt động thêm, sửa, xóa file từ máy này sẽ đưc đồng bộ sang máy kia. Như vậy dữ liệu file trên 2 máy là luôn như nhau (Lưu ý dữ liệu lưu trong CSDL là chung, thông thường là text chứ không ai lưu ảnh và video và CSDL)
 • Client duyệt web tại địa chỉ 123.6.96.10, lưu lượng sẽ được phân bố cho 2 máy web.
 • Thực hiện truy vấn tìm kiếm: OK
 • Thực hiện upload ảnh: ảnh đưc lưu vào máy 1, được tự đng đồng bộ sang máy 2
 • Thực hiện ping 123.6.96.10 -t
 • Ngắt máy 1
 • Theo dõi ping ở trên, sẽ thấy gần như không có thời gian ngắt hệ thống (down-time)
 • Thực hiện truy cập địa chỉ 123.6.96.10, tiếp tục tìm kiếm, xem tải ảnh. Người dùng sẽ vẫn thấy hoạt động bình thường, tìm được dữ liệu. Ảnh đã upload trưc đây vẫn có và tải về được

Như vậy hệ thống hoạt đng đảm bảo chịu lỗi, được cân bằng tải và sẵn sàng cao

web1

Đọc 210 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 11 Tháng 7 2019 16:13
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top