dat hang banner top

Đánh giá ngay
(0 votes)

Ảo hóa được coi là một công nghệ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu hiệu quả với khả năng tận dụng tối đa năng suất của các thiết bị phần cứng. Việc áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ nhằm tiết kiệm không gian sử dụng, nguồn điện và giải pháp tỏa nhiệt trong trung tâm dữ liệu

Đánh giá ngay
(0 votes)

Thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một doanh nghiệp lớn sử dụng Microsoft Active Directory

Đánh giá ngay
(1 Vote)

Tìm hiểu và phòng chống tấn công DDos

Đánh giá ngay
(0 votes)

Ảo hóa máy chủ | Vmware Workstation | WinServer 2012

Top