dat hang banner top

Đánh giá ngay
(0 votes)

Phần mềm quản lý áp dụng cho một cửa hàng phụ tùng ô tô xe máy hoặc chuỗi phụ tùng ô tô xe máy: • Quản lý và theo dõi chính xác hàng ngàn linh kiện, phụ tùng. • Quản lý thời hạn bảo hành. • Quản lý mã hàng, phân loại phụ tùng theo từng hãng xe. • Hệ thống báo cáo đa chiều, đánh giá hiệu quả kinh doanh khách quan và chính xác. • Quản lý mua bán hàng có thể áp dụng quy trình phê duyệt, xác nhận chặt chẽ.

Đánh giá ngay
(1 Vote)

Tìm hiểu và phòng chống tấn công DDos

Top