dat hang banner top

Required*

Admin XLuanVan: Mr Minh

Phone/Zalo/Viber: 0962284342

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook.com/XLuanVan

YouTube XLuanVan

Hãy chọn ngày lấy bài hợp lý, lấy quá sớm sẽ giống bài kiểm tra 1 tiết yêu cầu làm trong 15 phút

Tên đề tài, Đề cương, hướng làm đã được duyệt (nếu có), Tài liệu, mẫu tham khảo (nếu có), các vấn đề liên quan đến đề tài

Bạn gửi mọi thứ bạn có, càng chi tiết càng tốt.

Nếu có file bạn cần nén bằng Winrar sau đó đính kèm file

Nếu file chứa mã nguồn thì không gửi được qua email do đó bạn nén bằng Winrar, tải lên dịch vụ chia sẻ như GoogleDrive, Dropbox, Mediafire... rồi gửi link chia sẻ cho XLuanVan trong mục Chi tiết yêu cầu

Chi phí được tính dựa trên độ phức tạp của bài toán và thời gian lấy bài gấp hay không.

 
Top